Zasady

1. Akceptacja regulaminu dokonywana jest w momencie zgłoszenia pierwszego wpisu.

2. Prawidłowe zgłoszenie wpisu musi zawierać dla niego oryginalny i poprawny językowo opis.

3. Prawidłowy wpis zgłaszany jest przez osobę będącą właścicielem przedmiotu wpisu lub jej reprezentantem.

4. Z treść wpisu i zawartość promowanej strony odpowiada osoba wpis zgłaszająca.

5. Administracja może wprowadzić bez zapowiedzi zmiany w nieprawidłowych wpisach.

6. Regulamin obowiązuje bezwzględnie w treści opublikowanej (wraz ze zmianami).